56-400 Oleśnica ul. Warszawska nr 25
tel. fax. +48 (71) 314 33 25
NIP 911 000 33 69
POLSKA
 

e-mail: kwalaszczyk@kwal.pl
internet: http://www.kwal.pl

Regon 930664295
EKD 2030

O Firmie

Produkcja

Usługi

Zatrudnienie

Certyfikat FSC

Kontakt


U S Ł U G I


 


 


SUSZENIE TARCICY - pojemność suszarni 60 m3. Proces suszenia całkowicie sterowany elektronicznie. Gabaryty załadowcze suszarni: głębokość 4000 x wysokość 3900 x szerokość 6900 mm. Suszarnia wyposażona jest w konwencjonalny system ogrzewania, w którym czynnikiem grzewczym jest gorąca woda o temperaturze 90 stopni. Główną wielkością w oparciu, o którą następują zmiany w procesie suszenia jest chwilowa wilgotność drewna. Przy uruchomieniu systemu sterowania procesem suszenia wymagane jest podanie podstawowych parametrów dotyczących suszonego surowca i warunków suszenia. Przebieg procesu suszenia przebiega automatycznie.

STRUGANIE I PROFILOWANIE - na strugarce czterostronnej WEINIG UNIMAT 23 wersja Opti Control. Zainstalowany w firmie kompleksowo zintegrowany system urządzeń firmy WEINIG pozwala na automatyczne podawanie materiału do obrabiarki, struganie a w razie potrzeby profilowanie, znakowanie wyrobów kodami kreskowymi EAN i pakowanie obrobionego materiału. Idealna gładkość struganego materiału uzyskiwania jest dzięki ostrzeniu narzędzia strugającego podczas procesu strugania.

OSTRZENIE NARZĘDZI – szlifierka profilująca WEINIG RONDAMAT 970 wykonuje noże profilowe ze stali HM, HSS oraz ostrzy automatycznie noże zamocowane w głowicy wg szablonu dokładnością do 0,005 mm. Ostrzymy noże strugające proste i profilowe, frezy i głowice strugarskie oraz piły tarczowe. Stanowisko kontrolno-pomiarowe Opti – Control umożliwia dokonanie bezstykowego pomiaru narzędzia bezpośrednio po naostrzeniu w celu stwierdzenia prawidłowości naostrzenia, pozwala również prawidłowo ustawić noże w głowicy strugarskiej.
 

 

Created by Juliusz Walaszczyk