56-400 Oleśnica ul. Warszawska nr 25
tel. fax. +48 (71) 314 33 25
NIP 911 000 33 69
POLSKA
 

e-mail: kwalaszczyk@kwal.pl
internet: http://www.kwal.pl

Regon 930664295
EKD 2030

O Firmie

Produkcja

Usługi

Zatrudnienie

Certyfikat FSC

Kontakt


Z A T R U D N I E N I E


PRACOWNIK BIUROWY
stanowisko samodzielne.

Zakres odpowiedzialności:
Funkcjonowanie firmy w zakresie administracyjno-biurowym.
Zakres czynności:
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem firmy w zakresie administracyjno-biurowym. Prowadzenie działu kadr oraz spraw pracowniczych, gospodarka magazynowo-materiałowa w firmie, sprzedaż produkcji, zakupy, handel finanse, fakturowanie, faktoring.
Wymagania:
Wykształcenie średnie, wysoka kultura osobista, doświadczenie zawodowe, kreatywność.
Zapotrzebowanie:
Kobieta, 1 osoba
USTAWIACZ STRUGARKI CZTEROSTRONNEJ
Stanowisko samodzielne.

Zakres odpowiedzialności:
Prawidłowe funkcjonowanie w procesie produkcyjnym strugarki czterostronnej WEINIG Unimat 23.
Zakres czynności:
Przygotowywanie oraz nadzór nad eksploatacją strugarki czterostronnej, ustawianie wrzecion z narzędziami skrawającymi, ustawianie docisków oraz prowadnic stołów oraz rolek posuwowych. Koordynacja i nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego.
Wymagania:
Wykształcenie zawodowe lub średnie w kierunku technicznym oraz doświadczenie w pracy na obrabiarkach do obróbki drewna. Wysoka kultura techniczna. Umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Zapotrzebowanie:
Mężczyzna, 1 osobaOPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO

Stanowisko samodzielne.

Zakres odpowiedzialności:
Składowanie i magazynowanie tarcicy, transport wewnętrzny i zewnętrzny na terenie zakładu.
Zakres czynności:
Wyładunek i załadunek tarcicy oraz wyrobów gotowych na samochody, załadunek tarcicy do komory suszarniczej i jej wyładunek po wysuszeniu, transport tarcicy na terenie zakładu, dostawy na produkcję oraz odbiory z produkcji.
Wymagania:
Wykształcenie zawodowe w kierunku techniczno-mechanicznym, uprawnienia na wózek widłowy napędzany gazem, wysoka kultura techniczna.
Zapotrzebowanie:
Kobieta lub mężczyzna, 1 osoba.KONTROLER JAKOŚCI PRODUKCJI

Stanowisko samodzielne w ciągu produkcyjnym.

Zakres odpowiedzialności:
Jakość wyrobów z drewna podczas procesu produkcyjnego.
Zakres czynności:
Kontrola bieżącego procesu produkcyjnego produkowanych zakresie jakości produkowanych wyrobów. Pełna znajomość wad kwalifikujących bądź dyskwalifikujących wyroby.
Wymagania:
Dobry wzrok, spryt i zdolności manualne. Możliwość przyuczenia.
Zapotrzebowanie:
Kobieta lub mężczyzna 2 osoby.SZLIFIERZ - OSTRZARZ

Stanowisko samodzielne

Zakres odpowiedzialności:
Utrzymanie w stanie gotowości produkcyjnej narzędzi do obróbki drewna,
Zakres czynności:
Wykonywanie noży profilowych. Mycie narzędzi przed ostrzeniem, ostrzenie narzędzi ze stali HSS oraz HM, ostrzenie noży strugarskich prostych, noży strugarskich profilowych, frezów, pił tarczowych HM po kącie natarcia i kącie przyłożenia. Mierzenie narzędzi po ostrzeniu, ustawianie narzędzi po naostrzeniu w głowicach strugarskich. Drobne czynności w zakresie prac ślusarskich, mechanicznych, spawalniczych, remontowych.
Wymagania:
Wykształcenie zawodowe, wysoka kultura techniczna, doświadczenie w zawodzie, możliwość przyuczenia.
Zapotrzebowanie:
Mężczyzna, 1 osoba


Firma produkuje wysokiej jakości wyroby z drewna. Posiada rynki zbytu na terenie kraju jak i zagranicą. Gwarantuje to stabilne zatrudnienie na umowę o pracę oraz odpowiednie wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania pracownika. Istnieje możliwość szkoleń w celu podniesienia już posiadanych kwalifikacji. Pracownikom dojeżdżającym do pracy bez względu na odległość i środek lokomocji zwracamy koszty dojazdów do pracy ewentualnie zwracamy koszty wynajmu pokoju służbowego.
 

 

Created by Juliusz Walaszczyk